INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Z związku z funkcjonowaniem w PPUH GORVITA systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 przeprowadza się cykliczną ocenę

Z związku z funkcjonowaniem w PPUH GORVITA systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 przeprowadza się cykliczną ocenę Wykonawców wg kryteriów ustalanych indywidulanie w zależności od rodzaju zamówienia.
 


Celem przeprowadzania oceny jest zapewnienie odpowiednich warunków współpracy i komunikacji pomiędzy
PPUH GORVITA a Wykonawcami.
 


Wykonawcy, którzy chcą zapoznać się z kryteriami oceny oraz ich wynikami mogą uzyskać informację
od Właściciela PPUH GORVITA, pod nr tel. 506 107 138